Bordspratare

Bordspratare

(Endast för privatpersoner) Beställ som företag

Stående broschyr med information om:
• Vad ätstörningar är.
• Myter kring ätstörningar.
• Bemötande.

Kostnadsfri. 
Max 10 stycken/beställning.

kr