Bordspratare

Bordspratare

(Endast för privatpersoner) BESTÄLL SOM FÖRETAG

Stående broschyr med information om:
• Vad ätstörningar är.
• Myter kring ätstörningar.
• Bemötande.

10 kr (inkl. frakt) (inkl. moms)