TILL GÅRDENS PRYDNAD

Gamla och sköra står hälsingegårdarnas gammebygggningar  som prydnader i sig i landskapet. Vackra, värdiga, och förtegna, många med handmålade

inredningar från 1700- och 1800-talen att beundra och förundras över.

I denna bok har jag lagt samman några forskningsuppsatser som jag har skrivit om gårdarnas inredningsmåleri och övrig utsmyckning. Uppsatserna, så när som på två, har tidigare publicerats i Rig Kulturhistorisk tidskrift, Fataburen och Valör.

Till grund för mina undersökningar ligger omfattande inventeringar med fotodokumentationer och studier in situ, på plats, i gårdarna, i landskapet, i Hälsingland och för jämförande perspektiv angränsande landskap i södra Norrland.

410 kr (inkl. moms)

429 i lager

Kategori:

Crop Image